geotehnički studio

Istraživanje, projektiranje, konzalting

Ljudski resursi

Geotehnički studio trenutno zapošljava 43 većinom visoko obrazovanih zaposlenika, od čega je 41 zaposleno u Centralnom uredu tvrtke u Zagrebu i 2 u Podružnici Zadar.

Struktura zaposlenika:

  • 21 diplomirani inženjer građevinarstva od kojih je:
    15 upisano u Imenik hrvatske komore inženjera građevinarstva,
  • 7 diplomiranih inženjera geologije od kojih:
    3 posjeduje Uvjerenje o osposobljenosti za samostalno obavljanje geoloških istraživanja,
  • 3 diplomirana inženjera rudarstva,
  • 9 tehničara,
  • 1 diplomirani pravnik i
  • 2 administrativna zaposlenika.

3 zaposlenika tvrtke posjeduju Ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za obavljanje kontrole projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti geotehničkih konstrukcija.

3 zaposlenika tvrtke posjeduju Dopuštenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i to izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra (2.1.3.) te istraživanje i proučavanje nepokretnog kulturnog dobra, u smislu geotehničkih istražnih radova (2.1.1.)

Tvrtka ima zaposlena 2 voditelja stručnih poslova i 4 zaposlena stručnjaka za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša sukladno rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode.