geotehnički studio

Istraživanje, projektiranje, konzalting

Laboratorij

Zbog stalne želje i potrebe za stručnom edukacijom naših timova za projektiranje i istraživanje, osnovali smo geotehnički laboratorij.
Laboratorij

Geotehnički laboratorij je opremljen suvremenom opremom renomiranih proizvođača iz područja ispitivanja tla i stijena. Laboratorij zadovoljava svim zahtjevima norme ISO 17025 i zahtjevima Hrvatske akreditacijske agencije u pogledu uvjeta smještaja i okoliša, tehničke osposobljenosti osoblja i sustava upravljanja kvalitetom laboratorija.

Djelatnici laboratorija stalnom edukacijom u sklopu seminara koje organizira Crolab, Hrvatska akreditacijska agencija i Hrvatsko mjeriteljsko društvo, te sudjelovanju u međulaboratorijskim poredbenim ispitivanjima, pridonose razvoju laboratorija i njegovoj kompetentnosti.

Laboratorij je akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 a osnovna djelatnost su mu slijedeća geotehnička laboratorijska ispitivanja tla i stijena:

METODA ISPITIVANJA

NORMA AKREDITIRAN0
Određivanje vlažnosti tla

ASTM D 2216 - 10

DA

Određivanje specifične gustoće tla

ASTM D 854 - 14

DA

Određivanje gustoće tla

HRS CEN ISO/TS 17892-2

DA
Određivanje Atterbergovih granica (wp, wl i ws)

ASTM D 4318-10

HRS CEN ISO/TS 17892:12
DA
Određivanje granulometrijskog sastava tla ASTM D 422-63 (2007) DA
Edometarsko ispitivanje s inkrementalnim opterećenjem ASTM D 2435 / D2435M - 11 DA
Jednodimenzionalno bujanje ASTM D 4546-08 NE
Ispitivanje jednoosne tlačne čvrstoće sitnozrnog tla ASTM D 2166 / D 2166M-13 DA
Izravni posmik ASTM D 3080 / 3080 M - 11 DA
Nekonsolidirana nedrenirana ispitivanja u troosnom uređaju (UU) ASTM D 2850 – 03 (2007) NE
Konsolidirana nedrenirana ispitivanja u troosnom uređaju (CU) ASTM D 4767 - 11 NE
Konsolidirana drenirana ispitivanja u troosnom uređaju (CD) ASTM D 7181 - 11 NE
Dinamička ispitivanja u troosnom uređaju ASTM D-3999;
ASTM D-5311
NE
Ispitivanja na nesaturiranim tlima u troosnom uređaju

Prema suvremenim preporukma

(postupak nije normiran)
NE
Određivanje optimalne vlažnosti standardnom energijom ASTM D 698 - 12 DA
Određivanje optimalne vlažnosti modificiranom energijom ASTM D 1557 - 12 DA
Kalifornijski indeks nosivosti (CBR) ASTM D 1883 - 07 DA
Obrada uzoraka stijena ASTM D 4543 - 08 NE
Jednoosna tlačna čvrstoća stijena ASTM D 7012 - 10 NE
Ispitivanje sadržaja organskih tvari ASTM D 2947 - 00 NE
Određivanje sadržaja karbonata HRN ISO 1063 NE
Pinhole test ASTM D 4647 - 06 NE

Laboratorij je član hrvatske udruge laboratorija Crolab i član  hrvatskog zavoda za norme u sklopu kojeg ima predstavnika u TO 182/PO 2.

Tim inženjera zaposlenih u laboratoriju sudjeluje na konferencijama i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu u sklopu kojih objavljuje znanstvene i stručne radove.

Laboratorijska ispitivanja provedena u našem laboratoriju kao sastavni dio interdisciplinarnih geotehničkih istraživanja i istraživanja u području zaštite okoliša, pridonijela su nastanku niza projekata za linijske, hidrotehničke, stambeno poslovne, infrastrukturne i druge objekte te niza elaborata zaštite okoliša.