geotehnički studio

Istraživanje, projektiranje, konzalting

VIADUKT d.d. – Zid od armiranog tla Sv. Trojica, Državna cesta D-8, Sv. Kuzam – Križišće, Tehničko promatranje zida od armiranog tla Sv. Trojica

U cilju tehničkog promatranja zida od armiranog tla, a time i državne ceste predviđena je ugradnja geotehničke mjerne opreme u osnovnu stijenu iza armiranog tla i u nasip armiranog tla.
VIADUKT d.d. – Zid od armiranog tla Sv. Trojica, Državna cesta D-8, Sv. Kuzam – Križišće, Tehničko promatranje zida od armiranog tla Sv. Trojica

Mjerenjima je obuhvaćeno praćenje deformacija nasipa armiranog tla, pornih pritisaka i stabilnosti zasjeka. Podaci dobiveni mjerenjima poslužit će kao ulazni parametri za kontrolu ponašanja konstrukcije i eventualne korekcije projektnih kriterija.

Predviđeno je da se tijekom izgradnje i eksploatacije zida opažaju slijedeće veličine sa slijedećom opremom

porni tlakovi u flišu (tem. tlo) električni piezometar

slijeganja AT-a i temeljnog tla

magnetni deformetar
slijeganja AT-zida horizontalni inklinometar
horizontalne deformacije AT-a horizontalni deformetar
horizontalni pomaci AT-a vertikalni inklinometar
temperature iza lica AT-zida temperaturni senzor